Interview De Dance Advocaat (Dutch Only)

Wie ben je?

Ik ben Sander Petit, 32 jaar oud, opgegroeid in Brabant, gestudeerd in Leiden, gewerkt in Den Haag en inmiddels woon en werk ik in Amsterdam. Muziek en met name dancemuziek is mijn grote passie. Ik draai af en toe als dj, maar belangrijker nog; ik heb van de muziekindustrie mijn werk kunnen maken. Als advocaat behartig ik de belangen van onder andere managers, boekingskantoren, labels, uitgevers, promotors, festivals en websites, maar bijvoorbeeld ook van dj’s, (ghost)producers, singer-songwriters en rappers.

Wat is je achtergrond?

Als kind wist ik al vrij snel naar welke middelbare school ik wilde gaan en dat die middelbare school een perfecte opstap was naar een studie Rechtsgeleerdheid in Leiden. Voetballer en straaljagerpiloot had ik net van het lijstje gestreept en ik moest en zou dus advocaat worden. Ik ben afgestudeerd in ondernemingsrecht met een specialisatie in intellectueel eigendom, mediarecht en internetrecht. Na mijn afstuderen heb ik eerst 3 jaar in Den Haag gewerkt en ben daarna naar Amsterdam vertrokken om me nog meer te kunnen richten op de muziekindustrie. Na in Amsterdam zo’n 2 jaar voor een advocatenkantoor te hebben gewerkt, ben ik voor mezelf begonnen.

Wat doe je?

Als advocaat bouw ik een brug tussen de juridische wereld en de studio, de club of het kantoor waar je in zit. Ik maak de juridische wereld begrijpelijk en breng daardoor meer balans in de verhouding tussen de creatieveling en de exploitant van die creativiteit. Die balans zorgt ervoor dat partijen voor een langere periode met elkaar kunnen samenwerken en dat er mooie, nieuwe dingen kunnen ontstaan. Daarnaast wil ik partijen ontzorgen door het juridisch papierwerk voor ze uit handen te nemen.

Het verduidelijken van ingewikkelde juridische kwesties doe ik vaak door het maken van tastbare, visuele overzichten van de situatie en door het opstellen van schema’s. Een advies bestaat bij mij meestal uit handige bullit points in plaats van uit lange stukken tekst. Die bullit points bespreek ik dan desgewenst met een cliënt, zodat de achtergrond daarvan ook kan worden uitgediept.

Omdat ik weinig overhead en geen personeel heb, bijna papierloos werk en vind dat er ook meer balans moet komen tussen de prijzen van advocaten en de opbrengsten voor cliënten, hanteer ik tarieven die onder de rest van de gevestigde markt liggen. Dat kan ik doen omdat ik efficiënt werk en de cliënt duidelijk instrueer wanneer en op welke wijze informatie moet worden aangeleverd. Mijn dienstverlening is op die manier een samenwerking en ik stel me dan ook meer op als een legal coach voor de cliënt, dan als een afstandelijke advocaat die het afstandelijk en puur juridisch aanpakt.

Mijn dienstverlening als advocaat bestaat uit adviseren, het opstellen en scannen van contracten, onderhandelen over contracten en geschillen en het voeren van juridische procedures bij de rechter, Geschillencommissie Auteurscontractenrecht of de Vaste Commissie Plagiaat van Buma/Stemra.

Ik hoop op deze manier waarde toe te voegen aan de muziekindustrie en dat doe ik met heel veel plezier.

Wil jij controle over je contracten of meer weten over juridische zaken? Neem dan gerust even contact op!